Stap 2: het maken van groene waterstofgas

Lees meer
greentech island

 

 

Het project De Groene Walvis wil groene stroom gebruiken om water om te zetten naar waterstofgas. Door gebruik te maken van een elektrolyser is het mogelijk om water met groene elektriciteit om te zetten in het gewenste groene waterstofgas.

In het onderzoek richten wij ons op de volgende aspecten:

  • een compacte oplossing die past in standaard containers
  • voorkeurslocatie: bedrijventerrein De Volger
  • een systeem met een hoge efficiëntie
  • een systeem waar veiligheid boven aanstaat

Elektrolyse van water

Groene waterstofgas (H2) ontstaat als je groene stroom door zuiver water leidt. Grofweg 80 procent van deze groene stroom kan als waterstofgas bewaard blijven. Het waterstofgas kan vervolgens geleverd worden aan het bestaande aardgasnet.

Waterstofgas is kleurloos, reukloos, niet-corrosief, niet-oxiderend, niet-radioactief, niet-kankerverwekkend en niet-toxisch gas. Waterstofgas is een ideale energiedrager voor een duurzame toekomst.

 

Vorige stap

 

Volgende stap