Stap 1: het opwekken van groene stroom

Lees meer
greentech island

 

 

Met het project De Groene Walvis willen we zoveel mogelijke groene stroom lokaal opwekken.

Hierbij onderzoeken wij de mogelijkheden naar het plaatsen van:

  1. Zonne-energie op daken van bewoners
  2. Zonne-energie op daken van bedrijven
  3. Zonne-energie op veldopstelling nabij bedrijventerrein De Volger
  4. Innovatieve windtorens (wind-energie zonder wieken en slagschaduw)

 

 

Cijfers

Van alle energie die momenteel gebruikt wordt in Graft-De Rijp is 80% aardgas en 20% elektriciteit. Om alle energie lokaal op te wekken is 550 m x 550 m aan zonnepanelen oppervlak nodig, of 13 innovatieve windtorens, of een combinatie met inkoop van groene stroom. Met inkoop groene stroom wordt energie van windparken op zee bedoeld.

Keuze

Bij het maken van de defintieve keuze zullen we rekening houden met het draagvlak bij bewoners en een goed kostenplaatje. Een keuze is al gemaakt: alle energie moet 100% duurzaam zijn, dus geen elektriciteit van kolencentrales voor De Groene Walvis.

 

Volgende stap