Stap 3: het opslaan groene waterstofgas

Lees meer
greentech island

 

 

Vraag en aanbod

Wij willen een duurzame en robuste energievoorziening bouwen voor Graft-De Rijp. Hiervoor moet de energieopwekking van de zonnepanelen en de energievraag van de bewoners in balans worden gebracht. De warmtevraag in de huizen (lees: aardgasgebruik) is vooral in de wintermaanden en de opwekking van zonne-energie in de zomermaanden. We onderzoeken hoe wij op een efficiente wijze waterstofgas kunnen opslaan om de totale energierekening van Graft-De Rijp te verlagen.

Wij zullen de volgende onderstaande punten onderzoeken:

  • Welke innovatieve opslagtechnieken zijn er: bijvoorbeeld hoge druk opslag, opslag in een vloeistof of een vaste stof.
  • Wat is de voorkeurslocatie: bijvoorbeeld bedrijventerrein De Volger
  • Welk systeem levert het beste rendement
  • Welke buffer volume is nodig

Vorige stap

Volgende stap