Wanneer gaat het gebeuren

Van idee tot en met realisatie

greentech island

2020 - 2021 onderzoeksproject

Het doel van deze fase is om de uitgangspunten vast te stellen waar binnen het project kan worden gerealiseerd. Verder zullen verschillende mogelijkheden worden onderzocht, bijvoorbeeld: waar kunnen zonnepanelen en de waterstofgasinstallatie geplaatst worden, hoe kunnen we het project in kleine stapjes uitrollen binnen Graft-De Rijp. Op basis van de uitwerking wordt een voorkeursconcept geselecteerd.

Wat kunt u verwachten

 • Eerste ideeën en concepten worden uitgewerkt.
 • Bewoners en bedrijven worden betrokken bij het project.
 • Eerste financiële overzicht wordt bekend.

 

   

  2022 - 2025 projectdetaillering en vergunningen

  Het doel van deze fase is om het gekozen voorkeursconcept verder uit te werken om zo kansen, risico’s helder te krijgen. Op basis hiervan kan een gedetailleerd ontwerp worden opgesteld en acties worden uitgevoerd, die nodig zijn voor de uitrol van het Groene Walvis project.

  Wat kunt u verwachten

  • Gedetailleerd ontwerp van het De Groene Walvis project
  • Financieel plan van het project
  • Uitrolplan voor de komende jaren
  • Vergunningstraject wordt opgestart
  • Bekend wordt hoe bewoners kunnen participeren in het project.

  2025 - 2030 realisatie

  Tijdens deze periode zal het project daadwerkelijk stap voor stap worden gerealiseerd. En hiermee wordt het hoofddoel bereikt van het project De Groene Walvis, namelijk Graft-De Rijp van het aardgas afhalen door het leveren van 100% duurzame energie in de vorm van groene waterstofgas en groene stroom.

  Wat kunt u verwachten

  • Het plaatsen van zonnepanelen op daken
  • Het installeren van de elektrolyser
  • Het installeren van de energieopslag
  • Het aanpassen van het aardgasnetwerk
  • Het installeren van de energiebesparende maatregelen
  • Het vervangen van de aardgasketels
  • Het vervangen van de gaskooktoestel